Συνεργασίες

To μεταπτυχιακό πρόγραμμα συνεργάζεται με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς. Παρακάτω μπορείτε να δείτε ενδεικτικές συνεργασίες.

Tsimi
LOGO DIAGRAMMA New
Logo
Sivipis
Logo
χχζψζ (1)
Atlas Logo 2
Logo 2017 Symbols
μαρκετινγ
LOGO GGPS New
κοσκινιδισ
Fisikwn
Logo Gs1
Xerox
Logo 0f7c84e3
Boussias
To Atomo
Cabas Logo Gr