Εξεταστικές

Πρόγραμμα Εξεταστικών Περιόδων

Οι εξεταστικές του εκάστοτε εξαμήνου στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα πραγματοποιούνται στο τέλος του ακαδημαϊκού εξαμήνου μετά από το πέρας διεξαγωγής των μαθημάτων. Σε σύνολο είναι δύο (2). Η πρώτη εξεταστική περίοδος αφορά την εξέταση των πέντε πρώτων μαθημάτων (Α’ Εξάμηνο) και η δεύτερη την εξέταση των πέντε μαθημάτων του Β’ Εξαμήνου. Οι ώρες διεξαγωγής είναι απογευματινές μεταξύ των ωρών 17.00 – 21.00 μ.μ. . Στο σύνολο η εκάστοτε εξεταστική περίοδος ορίζεται χρονικά στις δυο (2) εβδομάδες. Οι μεταπτυχιακοί Φοιτητές ενημερώνονται από την γραμματεία του τμήματος σχετικά με το πρόγραμμα της εξεταστικής μέσω email.

Εξεταστικές 2018 – 2019

Eξεταστική περίοδος για το Χειμερινό Εξάμηνο 2018 - 2019

Eξεταστική περίοδος για το Χειμερινό Εξάμηνο 2018 - 2019

 Για να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα πατήστε εδώ