Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το ωράριο διεξαγωγής των μαθημάτων του μεταπτυχιακού κυμαίνεται μεταξύ 17.00- 22.00 μ.μ. . Οι ημέρες διεξαγωγής των μαθημάτων επαναπροσδιορίζονται κάθε εξάμηνο και δεν ξεπερνούν τις τέσσερις (4) εβδομαδιαίως.  Τα μαθήματα διεξάγονται στις αίθουσες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ενημερώνονται άμεσα από την γραμματεία μέσω email για την οποιαδήποτε τυχών  τροποποίηση του προγράμματος.

 

Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Xειμερινό Eξάμηνο 2018- 2019

Εαρινό Eξάμηνο 2019

*Το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί κατά την διάρκεια διεξαγωγής του εξαμήνου.