ΦΕΚ

Το ΦΕΚ του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών “Ευφυής Συσκευασία: Νέες Τεχνολογίες και Marketing”, της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών Και Πολιτισμού, δημοσιοποιήθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και  μπορείτε να κατεβάσετε στο παρακάτω link.  ΦΕΚ (3191/2-08-2018)