Εργασίες Φοιτητών

Κατά την διάρκεια φοίτησης οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να υλοποιήσουν project που αφορούν τους επιστημονικούς χώρους που άπτεται το αντικείμενο του μεταπτυχιακού.

WORKSHOP

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Workshop που διοργανώθηκε από την κα Στ. Θεοχάρη (Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη Erasmus+ και Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος) σε συνεργασία με τους προσκεκλημένους καθηγητές: Ms. ANA ESCALERA MOURΑ (επισυνάπτεται αρχείο με την προβολή του έργου της) και PABLO ALARCÓ GONZÁLEZ από την ESCUELA SUPERIOR DE DISEÑO DE MADRID, με την ενεργό συμμετοχή φοιτητών του Μεταπτυχιακού μας Προγράμματος και της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού.

Conceptual Design in packaging

Δημιουργικές προτάσεις φοιτητών του μεταπτυχιακού στα πλαίσια του μαθήματος “εννοιολογικός σχεδιασμός συσκευασίας” της καθηγήτριας Μαγδαληνής Παπανικολοπούλου.

Πυλωτικό project ευφυούς ετικέτας

 

Στα πλαίσια του μαθήματος «Τεχνολογίες Εκτύπωσης», ο μεταπτυχιακός φοιτητής Τικελλής Στέφανος αποτύπωσε τα χαρακτηριστικά του τρόπου λειτουργίας της ευφυούς ετικέτας. Συμπληρωματικά της εργασίας δημιουργήθηκε και ένα σχετικό βίντεο.

Project “Αποπλάνηση”

Στα πλαίσια του μαθήματος Εννοιολογικός Σχεδιασμός Συσκευασίας υλοποιήθηκε μια πρωτόλεια σχεδιαστική προσέγγιση με στόχο την κατανόηση της τρισδιάστατης οπτικοποίησης των εννοιών.
Η έννοια της ΑΠΟΠΛΑΝΗΣΗΣ ορίσθηκε ως πυρήνας των σχεδιαστικών προτάσεων όπου κύριο στόχο είχε την ερευνητική διαδικασία νέων δημιουργικών προτάσεων σε συσχέτιση με την τριαδική σχέση concept- content- container.

Proposal for NFC AWARDS 2019

 

University of West Attica Master of Science “New Technologies and Marketing.Intelligent Packaging”
Proposal for the NFC Innovation Award Program
Category: Best in-market implementation
Label: E-LA-WON honey “Smart honey packaging”
Team: Mountzouri Athina, Spyridon Nomikos, Papanikolopoulou Magdalena, Karampekios Nikos, Maria-Georgia Nomikou